FAQs Complain Problems

एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा रहेको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय अन्तर माध्यमिक विद्यालय छैंठौ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता उत्घाटन कार्यक्रम

Read More

लैङ्गकि हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान समापन समारोह

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पाद्वारा सञ्चालित निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति-पत्रको निःशुल्क तयारी कक्षा

Read More

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिल्लाको उत्कृष्ट पालिका भएको कदर पत्र पालिका अध्यक्षलाई हस्ताणतरण

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका,रोल्पाको नयाँ “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हाजिर हुनु भएका शाखा अधिकृत (रा. प. तृतीय) श्री निमराज भट्टराईज्यूको स्वागत कार्यक्रम

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका,रोल्पाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत (रा. प. तृतीय)) श्री निमबहादुर के.सी.ज्यूको विदाई तथा फेरी भेटौंला कार्यक्रम

Read More

पदाधिकारी

9857826148
गाउँपालिका अध्यक्ष
9857824646
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

कर्मचारी

9857824585
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824514
सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी)