FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पति विवरण फाराम ७९-८० 07/29/2022 - 15:04 PDF icon Modified_Sampati_Form-88110.pdf
का.स.मु. फाराम रा.प.अनं. श्रेणीका कर्मचारीहरुको लागि ७९-८० 07/26/2022 - 13:09 PDF icon का.स.मु. फाराम रा.प.अनं. श्रेणीका कर्मचारीहरुको लागि.pdf
स्थानीय तहबाट नियुक्ति लिएका गाउँपालिकामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम ७९-८० 07/26/2022 - 13:06 PDF icon स्थानीय तहबाट नियुक्ति लिएका कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको का स मू फाराम.pdf
बिदा माग सम्बन्धी निवेदन-पत्रको ढाँचा ७८/७९ 07/15/2022 - 18:22 PDF icon बिदा माग सम्बन्धी निवेदन-पत्रको ढाँचा.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम ७८/७९ 07/12/2022 - 17:07 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम.pdf, PDF icon सहायकस्तर.pdf, PDF icon अधिकृतस्तर.pdf
अबका महिलाः उम्दा महिला परियोजनाको लाभग्राहीमा सुचीकृत हुन भर्नुपर्ने फाराम ७८/७९ 05/26/2022 - 16:10 PDF icon अबका महिलाः उम्दा महिला परियोजनाको लाभग्राहीमा सुचीकृत हुन भर्नुपर्ने फाराम.pdf
ड्राइभिङ, कम्प्युटर तथा पत्रकारिता सम्बन्धि निःशुल्क तालिमका लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 12/09/2020 - 11:31 PDF icon ड्राइभिङ, कम्प्युटर तथा पत्रकारिता सम्बन्धि निःशुल्क तालिमका लागि दरखास्त फाराम.pdf
खरिदार (अप्राविधिक) पदको लागि निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 12/04/2020 - 13:38 PDF icon खरिदार (अप्राविधिक) पदको लागि निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि दरखास्त फाराम.pdf
न्यायिक समिति समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा ७७/७८ 09/27/2020 - 12:53 PDF icon उजुरीको ढाँचा.pdf
करारका लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 08/23/2020 - 13:32 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf