FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
निम बहादुर के.सी. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय cao.trmrolpa@gmail.com 9857824585
भरत डि.सी. सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी) सुचना प्रविधि शाखा ito.trmrolpa@gmail.com 9857824514
भुप बहादुर के.सी. खरिद इकाई प्रमुख खरिद इकाई bhupenxetri1234@gmail.com 9868630841
पूर्ण बहादुर बुढा जन स्वास्थ्य निरीक्षक (स्वास्थ्य संयोजक) स्वास्थ्य संयोजक health.trmrolpa@gmail.com 9857824142
अस्मिता तिम्सिना कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा ag.trmrolpa@gmail.com 9843545271
प्रेम बहादुर डाँगी वडा सचिव ३ नं वडा कार्यालय ward3.trmrolpa@gmail.com 9822848174
प्रेम प्रकाश पुन मगर प्रशासन सहायक पाँचौ कानूनी मामिला ईकाइ punprem1988@gmail.com 9844933002
नवराज खड्का कम्प्युटर अपरेटर / योजना सहायक योजना तथा अनुगमन इकाई nabrajk84@gmail.com 9845845195
चन्द्रबहादुर ओली आ.ले.प. / वडा सचिव राजस्व इकाई / ५ नं वडा कार्यालय olichandra241@gmail.com 9847999594
गोकर्ण शर्मा लेखापाल आर्थिक प्रशासन इकाई 9868106320
मन्जु डाँगी ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा 9857824137
रेशम राज भण्डारी सहायक चौथो पञ्चिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा इकाई 9809521228
लिला कुमारी घर्तिमगर प्रा.स. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 9843521124
विर बहादुर डाँगी एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जिकरण सुदृढीकरण आयोजना इकाई 9866906721
जित कुमारी ‌ओली थारु वडा सचिव ७ नं वडा कार्यालय ward7.trmrolpa@gmail.com 9844939732
देवराज खत्री वडा सचिव ४ नं वडा कार्यालय ward4.trmrolpa@gmail.com 9847941396
मान बहादुर बुढा इलेक्ट्रिकल अ.सब.इन्जिनियर भौतिक पुर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा् 9812867503
याम बहादुर वली वडा सचिव ६ नं वडा कार्यालय ward6.trmrolpa@gmail.com 9847305869
थमन बहादुर बुढा ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा 9868660380
रमेश घर्ती मगर सब-इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा 9867172686
रेशम डी.सी. अ.सब.इन्जिनियर ६ नं वडा कार्यालय 9844955819
हिमकर वली अ.सब.इन्जिनियर ३ नं वडा कार्यालय 9806999013
नर बहादुर बाठा अ.सब.इन्जिनियर १ नं वडा कार्यालय 9812843577
कुलाराज पुन कार्यालय सहयोगी गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9822914930
पार्वती डागी कार्यालय सहयोगी गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9809739850
मान बहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9809826441
हर्क बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी १ नं वडा कार्यालय
इन्दिरा के.सी. कार्यालय सहयोगी ५ नं वडा कार्यालय
पाेषण वली कार्यालय सहयोगी ३ नं वडा कार्यालय 9812873488
आशा श्रेष्ठ राना कार्यालय सहयोगी ६ नं वडा कार्यालय 9809739792
गेहेन्द्र कुमार घर्ति मगर कार्यालय सहयोगी ४ नं वडा कार्यालय 9866909067
भिमा कुमारी डागी सामाजिक परिचालक ५ नं वडा कार्यालय 9868606213
सपना बुढा मगर ना.प्रा.स. ७ नं वडा कार्यालय 9812822061
दिपेन्द्र खत्री ना.प्रा.स. ३ नं वडा कार्यालय 9868281000
लुमा बस्नेत ना.प.स्वा.प्रा. ३ नं वडा कार्यालय 9812597166

Pages