FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ Inbox ७८/७९ 03/21/2022 - 17:39 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८-min.pdf
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी अनुसुची फारम ७८/७९ 12/29/2021 - 16:25
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 12/14/2021 - 11:15 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 12/14/2021 - 11:14 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका, आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 13:22 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका, आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिका कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:58 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिका कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७४
त्रिवेणी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:50 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७
त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 02/03/2021 - 13:38 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/03/2021 - 12:12 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/22/2020 - 11:36 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages